Aedade ja kalmistute kujundamine ja hooldus

Tellisite oma aiale projekti aga vajate abi selle teostamisel või vajab juba olemasolev aed hooldamist.

Meie saame abiks olla!

TEENUSED:

 • Istutusalade ning peenarde rajamine
 • Kõnniteede rajamine
 • Puude, põõsaste ja lillede istutamine
 • Muru rajamine, siirdamine ja parandamine
 • Muru hooldustööd – niitmine, trimmerdamine,
  aereerimine
 • Hekkide istutamine ja hooldamine
 • Sise- ja välishaljastuse hooldus
 • Ettevalmistav koristustöö enne uue aia rajamist
 • Kalmude kujundamine, haljastamine ja hooldamine